A lejátszónak szüksége van a Flash bekapcsolására.

Cím Igehely Igehirdető Dátum
Az elveszett és megtalált 2011. július 10.
Jézussal a viharban Máté 14:22-33 2011. július 03.
"Más az, aki bizonyságot tesz énrólam..." János 5:31-47 2011. június 26.
"Szent, szent, szent a Seregek Ura..." Ézsaiás 6:3-5 2011. június 19.
Az ő neve Apostolok cselekedetei 3:1-10 2011. június 05.
De vajon lakhatik-e Isten a földön? I. Királyok 8:22-29 2011. május 28.
Az én legelőm nyája vagytok. Ezékiel 34:31 2011. május 08.
Jövőbe látó húsvét 2011. április 25.
Félelemmel és örömmel 2011. április 24.
Nagypéntek János 19:17-37 2011. április 22.
Magamat hálaáldozatul Márk 14:3-9 2011. április 17.
Ábrahám, a példázat I. Mózes 22:1-14 2011. április 10.
Test és Lélek János 6:60-68 2011. április 03.
Hosszú köntösben az adakozásról? Márk 12:38-44 2011. március 27.
Jelt akarunk látni Máté 12:38-42 2011. március 20.
Hogyan találhatnálak meg téged? János 10:9 2011. március 13.
Ki szeret engem? 2011. március 12.
Hogyan feledhetem el a múltamat? 2011. március 11.
Miért éheznek és halnak meg gyerekek a világon? 2011. március 10.
Te akartál egyáltalán kereszténységet? 2011. március 09.
Honnan tudjam, hogy tényleg te válaszolsz, amikor kérdezlek? 2011. március 08.
Mária és Márta Lukács 10:38-42 2011. március 06.
Tavasz áhitat Márk 4:26-29 2011. február 27.
Mi cselédek, Ő a gazda? Lukács 17:7-10 2011. február 20.
Vagyok, aki vagyok II. Mózes 3:1-15 2011. február 13.
Kihez hasonlíthatnátok engem Ézsaiás 40:25-31 2011. február 06.
Süllyedő életek Máté 14:23-32 2011. január 30.
Hitt az ember a szónak János 4:46-54 2011. január 23.
Mutasd meg dicsőségedet II. Mózes 33:17-23 2011. január 16.
Elközelített a mennyek országa Máté 4:12-17 2011. január 09.
Egyenesedj fel Lukács 21:25-28 2010. november 28.
Elveszteni és megmenekülni Lukács 9:23-25 2010. január 31.
A gyógyulás II. Királyok 5:13-17 2010. január 24.
Akadályok a gyógyulás útján II. Királyok 5:10-12 2010. január 17.
Szabadulás az illúzióktól II. Királyok 5:4-9 2010. január 10.
Erős volt – bélpoklos lett II. Királyok 5:1-3 2010. január 03.
Újévi előretekintés I. Királyok 22:1-28 2010. január 01.
Aggódás vagy bizalom I. Királyok 22:2-28 2010. január 01.
Akkor hát mit tegyünk? Lukács 3:10-14 2009. december 27.
Krisztus bölcsessége Lukács 2:41-52 2009. december 26.
Menjünk el Betlehemig Lukács 2:15 2009. december 25.
Adventi intelmek Júdás 1:3
Jelenések 3:10-11
2009. december 20.
Szánjátok oda Róma 12:1-5 2009. december 13.
Letenni és felölteni Róma 13:11-14 2009. december 06.
Ne sírj! Lukács 7:11-13 2009. november 22.
Áldozat, vagy engedelmesség? I. Sámuel 15:22-23 2009. november 15.
Bánat és megvigasztalódás I. Sámuel 1:10
Jakab 5:7-13
2009. november 01.
Örökre megmarad Ézsaiás 40:6-8 2009. október 25.
Én nem feledkezem meg rólad! Ézsaiás 49:14-17 2009. október 11.
Lehetetlen küldetés? Máté 10:1-10 2009. október 04.
Értékes vagy Máté 10:29-31 2009. szeptember 27.
Jöjjetek a menyegzőre! Máté 22:1-4 2009. szeptember 13.
Az első gyülekezet. Apostolok cselekedetei 2:37-47 2009. június 28.
Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból. Apostolok cselekedetei 13:13 2009. június 21.
A keresztyén remény Ezékiel 37:1-14 2009. június 14.
Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Apostolok cselekedetei 2:14-36 2009. május 31.
Hegyi beszéd. Máté 5:3-12
Lukács 6:20-23
2009. január 25.
Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása. Zsidók 1:1-3 2008. december 26.
Kezdetben volt az Ige. János 1:1-14 2008. december 25.
Legyetek tehát bölcsek és józanok. I. Péter 4:7-9 2008. december 21.
Aki a szeretetben marad, az Istenben marad. I. János 4:14-16 2008. november 30.
Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról. Jelenések 2:1-3 2008. november 29.
Békesség legyen Izráelben! Zsoltárok 125:1-5 2008. november 23.
Személyes írás I. János 2:12-17 2008. október 26.
Hasznos írás II. Timóteus 3:16-17 2008. október 19.
Én, az ÚR, vagyok a te Istened. V. Mózes 5:1-6 2008. október 05.
Beiktatási prédikáció Efézus 4:1-16 2008. június 15.
Nincsen itt, mert feltámadt! Máté 28:1-10 2008. március 23.
Ti is megjelentek dicsőségben. Kolossé 3:1-4 2008. március 23.
Húsvéti angyal Máté 28:1-10 2008. március 23.
Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Lukács 23:39-42 2008. március 21.
Áldott, aki az Úr nevében jön! Máté 21:8-9 2008. március 16.
Mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Máté 21:18-22 2008. március 09.
Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran. Máté 6:16-18 2008. március 02.
Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Máté 16:13-20 2008. február 24.
Az egek hirdetik Isten dicsőségét. Zsoltárok 18:1-15 2008. február 17.
A karmesternek: Dávid zsoltára. Zsoltárok 51:1-21 2008. február 10.
Kövess engem! Máté 9:9-13 2008. január 27.
Kősziklára építsd házadat! Máté 7:24-29 2008. január 20.
Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Máté 5:43-48 2008. január 13.
Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Máté 4:12-17 2008. január 01.
Nem lesz hiányotok semmiben. Lukács 22:35 2007. december 31.
Karácsonyi történet. Máté 2:1-12 2007. december 30.
Az Isten kegyelme volt rajta. Lukács 2:21-40 2007. december 26.
Élvezd az életet. Prédikátor 9:7-13 2007. december 09.
Menjetek el, vigyétek hírül! Lukács 7:18-23 2007. december 02.
Én őbenne reménykedem. Zsidók 2:1-15 2007. november 25.
Bízzál az Úrban! Zsoltárok 37:1-11 2007. november 11.
Ne szűnjetek meg hálát adni. Kolossé 4:2-17 2007. november 10.
Ti is együtt épültök az Isten hajlékává. Efézus 2:19-22 2007. november 04.
Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. I. Korinthus 3:21-23 2007. október 28.
Az imádkozásban legyetek kitartóak. Kolossé 4:2-3 2007. október 21.
Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek. Kolossé 2:1-8 2007. október 14.
A szabadító Istenben reménykedem. Mikeás 7:1-10 2007. augusztus 19.
Én neveltem őket! Hóseás 7:13-15 2007. augusztus 05.
Ne aggódjatok Máté 6:34 2007. május 13.
Az élő kenyér János 6:24-35 1979. március 16.
A megszáradt csontok Ezékiel 37:1-14 1979. február 25.
Beszélgetések Ván Benjáminnal Máté 18:22 1979. január 01.
Advent - 1978 Filippi 2:1-11 1978. december 22.