A lejátszónak szüksége van a Flash bekapcsolására.

Cím Igehely Igehirdető Dátum
Új emberségbe öltözve Kolossé 3:9-14 2020. február 16.
Ahol a Krisztus van Kolossé 3:1-4 2020. február 09.
Isten szerinti növekedéssel Kolossé 2:16-17
Kolossé 2:19
2020. február 02.
A kereszt bölcsessége Kolossé 2:6-15 2020. január 26.
„Nagylelkűség: Elfogadás és adás” Apostolok cselekedetei 28:8-10
Máté 10:7-8
2020. január 26.
„Megtérés: Szívünk és elménk” Máté 18:3-4
Apostolok cselekedetei 28:6
2020. január 25.
„Vendégszeretet: A nem mindennapi emberség” Lukács 14:12-24 2020. január 24.
„Erő: A kenyér megtörése az útra” Márk 6:30-44 2020. január 23.
"Bizalom: Ne félj, csak higgy!" Apostolok cselekedetei 27:21-26 2020. január 22.
"Reménység: Pál üzenete" Apostolok cselekedetei 27:22
Zsoltárok 27
2020. január 21.
"Megvilágosodás: Krisztus világossága" Márk 4:35-41 2020. január 20.
"Megbékélés: a rakomány kidobása" Apostolok cselekedetei 27:14-19 2020. január 19.
Minden őbenne áll fenn Kolossé 1:15-23 2020. január 19.
Adjatok hálát az Atyának Kolossé 1:1-14 2020. január 12.
Ő hű marad II. Timóteus 2:13 2020. január 05.
Letöröl majd minden könyvet minden szemről Jelenések 7:1-17 2019. december 31.
Felismerés Lukács 2:25-38 2019. december 26.
De amikor megjelent Titusz 3:4-7 2019. december 25.
Férje, József igaz ember volt Máté 1:18-25 2019. december 24.
Dicsősége betölti az egész földet! Ézsaiás 6:1-10 2019. december 22.
Készíts utat Lukács 3:2-10 2019. december 15.
Isten megszólít Lukács 1:26-29 2019. december 08.
Légy vendégünk Lukács 10:38-42 2019. december 01.
Vegyetek olajat Máté 25:1-13 2019. november 24.
Krisztus irgalma a mi reménységünk Máté 9:13 2019. november 17.
Kényszeríts bejönni mindenkit Lukács 14:23 2019. november 10.
Miért? I. Mózes 8:15-22
I. Mózes 9:20-25
2019. november 03.
Odament hozzá Máté 17:14-21 2019. október 27.
A hit fájdalomból születik Lukács 18:7-8 2019. október 20.
És édessé vált a víz II. Mózes 15:22-27 2019. október 13.
Örüljetek az Úrban mindenkor! Filippi 4:4 2019. október 06.
Egyre tartó élet Jakab 1:19-25 2019. szeptember 29.
Az előrelátó sáfár Lukács 16:1-12 2019. szeptember 22.
Bűnösök vagy elveszettek? Lukács 15:1-10 2019. szeptember 15.
Hálát adott neki Lukács 17:11-19 2019. szeptember 08.
Megismertette magát a testvéreivel I. Mózes 45:1-8 2019. szeptember 01.
Hasonló a kovászhoz Lukács 13:20-21 2019. augusztus 25.
Csatlakozott az Úrhoz Apostolok cselekedetei 11:19-24 2019. augusztus 18.
Ő is vele volt Lukács 22:54-62 2019. augusztus 11.
Életét akkor sem a vagyona tartja meg Lukács 12:13-21 2019. augusztus 04.
Amikor imádkoztok Máté 6:7-15 2019. július 28.
És szorgalmazza az igazságot Ézsaiás 16:5 2019. július 21.
Őt hallgassátok! Márk 9:2-8 2019. július 07.
Nem alkalmas az Isten országára Lukács 9:57-62 2019. június 30.
Hogyan tudnátok hinni ti? János 5:39-40
János 5:44
2019. június 23.
A hetedik napon pedig megnyugodott és megpihent II. Mózes 31:16-18 2019. június 16.
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel Apostolok cselekedetei 2:2-4 2019. június 10.
És megkapjátok a Szentlélek ajándékát Apostolok cselekedetei 2:14-23
Apostolok cselekedetei 2:33-38
2019. június 09.
Lakhat-e Isten a földön? I. Királyok 8:27-28 2019. június 02.
Isten kiválaszt Márk 3:13-14 2019. május 26.
Imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent Apostolok cselekedetei 16:23-34 2019. május 19.
A te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten! V. Mózes 4:9-15
V. Mózes 4:20-27
2019. május 12.
Mindenkor a jóért buzgólkodik Galata 4:10-20 2019. május 05.
Élő reménységre I. Péter 1:3 2019. április 28.
Az nem hal meg soha János 11:17-27 2019. április 22.
Jézus nevén szólította János 20:11-18 2019. április 21.
A kiáltás Lukács 23:23-24 2019. április 19.
Mindent megnézett Márk 11:1-14 2019. április 14.
Jézus nevére minden térd meghajoljon Filippi 2:9-11 2019. április 07.
Mert több az élet Lukács 12:22-24 2019. március 31.
Én vagyok az út János 14:1-6 2019. március 24.
Ne légy távol Zsoltárok 22:20 2019. március 17.
Kísértést szenvedett mindenben Zsidók 4:14-16 2019. március 10.
De ha valaki beszédében nem vétkezik Jakab 3:1-12 2019. március 03.
Mielőtt a kakas másodszor megszólal Márk 14:66-72 2019. február 24.
Mert ő munkálkodik Zsoltárok 37:5 2019. február 17.
Az énbennem marad, és én őbenne János 6:52-68 2019. február 10.
Mint aki tűzön ment át I. Korinthus 3:15
Ézsaiás 43:1-2
2019. február 03.
Az igazi hit János 4:46-54 2019. január 27.
A 2019. évi Imahét január 27-i, záró prédikációja Zsoltárok 27:1-4 2019. január 27.
A 2019. évi Imahét január 26-i prédikációja Máté 15:21-28 2019. január 26.
A 2019. évi Imahét január 25-i prédikációja Seregek Ura a neve 2019. január 25.
A 2019. évi Imahét január 24-i prédikációja Lukács 4:16-21 2019. január 24.
A 2019. évi Imahét január 23-i prédikációja Máté 6:25-34 2019. január 23.
A 2019. évi Imahét január 21-i prédikációja Máté 5:37 2019. január 21.
A 2019. évi Imahét január 20-i prédikációja Ámós 5:24 2019. január 20.
Mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne János 4:13-24 2019. január 20.
Prófétálj a léleknek Ezékiel 37:9 2019. január 13.
Akiben gyönyörködöm Máté 3:13-17 2019. január 06.
Ti is úgy szeressétek egymást János 13:34-35 2019. január 01.
Örökre áldott lesz! I. Krónikák 17:16-27 2018. december 31.
Az engedelmesség szolgái az igazságra Róma 6:16 2018. december 30.
Üdvözítő született ma nektek Lukács 2:1-19 2018. december 25.
Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket Lukács 3:1-20 2018. december 16.
Erős szabadítót támasztott nekünk Lukács 1:67-79 2018. december 09.
De nem marad ott sötétség, ahol elnyomás van Ézsaiás 8:23 2018. december 02.
Van-e tiszta ember? Jób 14:1-6 2018. november 11.
Mindenért hálát adjatok I. Thesszalonika 5:16-18 2018. november 04.
Összegyülekeztek Mózes és Áron ellen IV. Mózes 20:1-13 2018. október 28.
És jóra fordítom sorsotokat Jeremiás 29:1
Jeremiás 29:4-7
Jeremiás 29:10-12
Jeremiás 29:14
2018. október 21.
A szeretet rendje Kolossé 3:1-2
Kolossé 3:18-23
2018. október 14.
Ilyeneké az Isten országa Márk 10:13-16 2018. október 07.
Megtévesztő szavakkal János 14:26
Kolossé 2:4
2018. szeptember 30.
Nem jó az embernek egyedül lenni I. Mózes 2:15-22 2018. szeptember 23.
Kérj I. Királyok 3:3-15 2018. szeptember 16.
A Lélek szerint Galata 5:25 2018. szeptember 09.
Tisztítsuk meg magunkat II. Korinthus 7:1 2018. szeptember 02.
Megtisztítja magát I. János 3:1-3 2018. augusztus 26.
Eszik ebből a kenyérből János 6:51 2018. augusztus 19.
Hanem Krisztus él bennem II. Sámuel 19:7
Galata 2:20
2018. augusztus 12.